Digitalarkivet - 1885-teljinga for 0301 Kristiania

Gardnr Personnr. Etasje Førenamn     Etternamn Fødd år Kjønn Fødestad     Stilling 
------ --------- ------- ----------------- --------- ------- ----- ----------------- -----------------------
 7   30    2 Etage Lars       Arstad  1855  m   Stange      Brandkonstabel  
 7   31        Marie       Arstad  1857  k   Fredrikstad    Kone  
 7   32        Gunda       Arstad  1882  k   T         Barn  
 7   33        Ragna       Arstad  1883  k   T         Barn  
 7   34        Heian??      Arstad  1884  m   T         Barn  
 9    1        Even Dyres.   Arstad  1835  m   Stange      Hotelvært  
 6    2    2den  Kristian Simens. Arstad  1853  m   Stange p. Hedem. Sergent Norske j. korps 
 6    3        Kristiane Sophie Arstad*  1861  k   Laurvig      Hustru  
 6    4        Gudvor Antonie  Arstad*  1882  k   T         Barn  
 6    5        Signe Ovidia   Arstad*  1883  k   T         Barn  
 6    6        Sigurd      Arstad*  1885  m   T         Barn  
22   18        Anders Didriks.  Arstad  1856  m   Stange Hedemarken Konditorsvend 

1900-telling for 0301 Kristiania

Gate         Førenamn     Etternamn    Kjønn Siv Yrke           Fødd Fødestad
-------------------- ---------------- --------------- ----- --- ------------------------- ---- --------
Bjerregaards Gade 58 Kristian     Simensen Arstad m   g  Sergent ved Garden    53  Stange 
Bjerregaards Gade 58 Kristiane Sophie Arstad     k   g  Passer huset       61  Laurvig 
Bjerregaards Gade 58 Antonie Gudvor  Arstad     k   ug Passer huset       82  
Bjerregaards Gade 58 Signe Ovedia   Arstad     k   ug Assistent hos Tandlæge  83  
Bjerregaards Gade 58 Sigurd      Arstad     m   ug Regn. bud hos Kjøbmand  85  
Bjerregaards Gade 58 Kristian     Arstad     m   ug Assistent ved Gegr. Opm. 87  
Bjerregaards Gade 58 Fredrik     Arstad     m   ug Gaar paa skolen ingen tj. 88  
Bjerregaards Gade 58 Julie      Arstad     k   ug Gaar paa skolen ingen tj. 93  
Bjerregaards Gade 58 Jenny Sophie   Arstad     k   ug              95 

1865-telling for 0417 Stange

Fødd Reg  Førenamn Etternamn Bustad Kjelde 
1853 1865 Kristian Simens  Bakken 1865-telling for 0417 Stange

Fødd Reg  Førenamn Etternamn Bustad Kjelde 
1813 1865 Simen   Gunders  Bakken 1865-telling for 0417 Stange


Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke             Siv Alder Kjønn Fødestad 
--------- --------- ------------- ----------------------------- --- ----- ----- ------------
Simen   Gunders. Husf     Husmd med Jord        g  52  m   Stange Prgj.
Magnild  Pedersd. hans Kone                  g  47  k   Stange Prgj.      
Kristian Simens.  deres Søn                  ug 12  m   Stange Prgj.      
Siverin  Simens.  deres Søn                  ug  8  m   Stange Prgj.      
Anne   Simensd. deres Datter hjælper Modern med Husvæsenet ug 24  k   Stange Prgj.      
Mathæa  Simensd. deres Datter                ug 15  k   Stange Prgj.      
Magnild  Simensd. deres Datter                ug  5  k   Stange Prgj. 


Simen Gunders. Husmd med Jord:
------------------------------
Stort kveg Får Svin Rug Bygg Blandkorn Havre Erter Poteter
---------- --- ---- ---- ---- --------- ----- ----- -------
2     3  1  1/8 1/4 1     3/8  1/8  2 1/2


Kilde: Digitalarkivet

[Mitt siste bokmerke]

 

Linker:

Digitalarkivet
Digitalarkivet er Arkivverket sitt tilbod av digitaliserte, søkbare kjelder.Tenesta er gratis og kan nyttast av alle.

Hedmark Slektshistorielag
Hedmark Slektshistorielag (1939) dekker området Hamar, Stange, Ringsaker og Løten.

Kart over Hedemarken/Hedmarken
Hedemarken eller Hedmarken er en fellesbetegnelse på kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange.

Home
Familien Møllers hjemmeside.

 

 
14 Mar 2010         NKM-QP 1.1