This page is a test page to see if we can present a simple family tree created
with Excel on the web without too much work.

Familietre fra 1800-tallet til idag

Denne siden er foreløpig å betrakte som en testside. Det er Mette (Møller Roland) som har satt opp dette familietreet i Excel og så har jeg forsøkt å kopiere det over til et format som enkelt kan vises på en webbside. Det gikk jo ikke helt uten eksperimentering, men det lærer jeg jo av slik at resultatet kan bil bedre ved neste forsøk. Treet mangler alle årstall. Vi har noen men slett ikke alle. Dersom du har noen årstall til oss eller finner feil eller unøyaktigheter i treet, ber vi om at du sier ifra til Mette eller meg så fort som mulig. Bruk f.eks. epost-adressen som er angitt på førstesiden vår.

30 May 2010