Nils-Kristian Møller
(hjemmesidens redaktør)
 
post802@moller.net

Møller-treff   12.-13. august 2017

Roa og Gran på Hadeland

Denne gangen var det Kjersti, Finn og Knut som inviterte til familietreff på Hadeland.

Merethe tok en del bilder underveis i arrangementet og deler de her med oss andre. Bildene er teknisk redusert i størrelse i forhold til originalene. Det kan ha redusert kvaliteten noe. Ta kontakt med meg eller Merethe om du ønsker originalbildet tilsendt. Er du interessert, kan vi kanskje kjøre originalen gjennom litt etterbehandling og se om det bedrer resultatet. Tok du bilder selv, må du mer enn gjerne supplere. Send gjerne bildene til epost-adressen som du finner til høyre på siden her, eller kontakt meg for annen type overføring.

Under hvert bilde står et løpenummer som det kan refereres til ved behov, for eksempel dersom du ønsker en kopi. Vær oppmerksom på at løpenummeret ikke er det samme som bildenummeret fra Merethes original. Det er et brudd i nummereringen fordi bildene ble behandlet i to omganger.

Forøvrig, takk til alle for et vellykket arrangement.

Hilsen Nils-Kristian

 


46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

 

 

 

19H24A / 22H09A
NKM DV 8
NKMOLLER.COM Nils-Kristian Møller
Postboks 10, 2336 Stange
Epost: post800@nkmoller.com
Registrert org.nummer: 990529507
Noen elementer på disse sidene vil kanskje ikke fungere dersom JavaScript er slått av i nettleseren din.